top of page
Färgkurser
What we do
Färgsättningshjälp

“Choosing colours should not be a gamble.

It should be a conscious decision. Remember Colours have a meaning and a function”

 

- VERNER PANTON

Färgerna vi omger oss med är väsentliga för vårt välmående - något vi sällan reflekterar över eller tänker igenom noga innan vi börjar bygga hus eller renovera en lägenhet. Oftast är det något som ses som ett dekorativt medium och kommer sent in i arkitektur- och designprocessen. Jag vill sätta färgen i första rummet och ge den en mer central plats inom ramen för arkitektur och inredning. Använts färg på rätt sätt kan det lyfta upp och förstärka de arkitektoniska detaljerna i en byggnad och tvärtom används den på fel sätt kan den sänka upplevelsen av rummet och till och med upplevas obekväm. Kunskap om färg och hur man använder kulörer på ett effektivt sätt bör höra till alla arkitekters och inredares grundutbildning därför har jag ägnat större delen av mitt yrkesliv till att förstå detta ämne och sprida kunskapen och vikten av färgens betydelse. Mina största inspirationskällor är Josef Alberts, Johannes Itten, Goethe, Carl Jung, Paul Klee, Sven Hesselgren, Kandinsky, Hilma af Klint, Ivan Agueli, mari Ferring, KG Nilson, Angela Wright, Dagny Thurmann Moe, Teklan, Karen Heller, Hella

Jongerius, Margrethe Odgaard, Alla kolorister som arbetat eller skrivit om färg på något sätt.

 

“I like to work with colours that starts with human experience, that priorities our wellbeing and enhances our humanity”.

Färg är en illusion - eftersom den är tillfällig - solens förflyttning på himlen ger återkommande förändringar av ljus och färg. Färg är en visuell upplevelse, inte en vetenskaplig. Att färg inte är objektivt inspirerar mig till att undersöka den närmare. Färger och färglära kom att fånga mitt intresse redan i gymnasiet när jag satt och tittade på klassrummets vita väggar och tänkte att jag skulle lära mig mycket bättre i en mer färgstark omgivning. Sedan dess har jag utbildat mig till inredningsdesigner i Barcelona, gått flera kurser inom färgsättning och studerat färgpsykologi och färgernas betydelse för vårt välmående.

Colours have a profound impact on our senses; they evoke various emotional associations and

have the ability to influence our moods and emotions. As an architect, it's important to keep in

mind the power of colour with any project. - Le Corbusier

VIDEO ART

Frank Dean

färgpsykologi

SCULPTURE

Tristen Rob

UPDATES

FUTURE

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

bottom of page